Loftahammars bibliotek

Inlämnad av:

Engvid Hedman, 2018-03-20 12:28

Slutdatum:

2018-06-18

I förra veckan bevistade jag med många andra årsmötet för Loftahammars bibliotek. Styrelsen som nu jobbat ett antal år, helt ideellt, känner att de kommit fram till att det bör vara dags för att kommunen tar över driften av biblioteket. Vad jag förstår så skall det finnas ett skolbibliotek i Loftahammar. Kommunen har idag ett flerårskontrakt på hyran och om man då ser till att ordna bemanning under några timmar i veckan så tror jag att det inte blir så stor merkostnad.

Engvid Hedman

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 14 augusti 2018 att förslaget ska överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2018-08-21 12:40

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-22, § 363:

att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att kalla till en medborgardialog i Loftahammar för att ytterligare undersöka allmänhetens intresse av att fortsatt driva ett föreningsdrivet bibliotek,

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på folkbiblioteksverksamhet i Loftahammar om föreningen läggs ned, samt att

dialogen ska ske ur ett helhetsperspektiv där både kultur, utbildning och näringslivsfrågor ska beaktas.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2018-10-25 15:47


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

116 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av