Sänkt hastighet i villaområden

Inlämnad av:

Joachim Axelsson, 2018-06-21 14:10

Slutdatum:

2018-08-31

Det sker en föryngring i villaområdet Flundregatan/Gösgatan/Sillgatan med flera barnfamiljer. Men många bilister kör alldeles för fort. Därför anser jag att det borde vara max 30 km/h i området. Något som bör övervägas för alla villaområden i Västerviks kommun.

Under 2013 gjordes en mätning av hastigheten i området, som en utredning av tidigare medborgarförslag (Dnr 2013/421). Där uppmättes en hastighet som max var 44 km/h mitt på Gösgatan. Det är inte så att bilisterna slutar gasa på där utan vad är hastigheten i korsningen Gösgatan/Flundregatan/Sillgatan?

Efter denna mätning har det inte blivit lägre hastigheter eller mindre trafik i området snarare tvärtom samtidigt som antalet barnfamiljer har ökat. Därför vore det vettigt med en sänkning av hastighetsbegränsningen från 50 km/h till 30 km/h.

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 11 september 2018 att förslaget ska överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2018-09-28 13:47

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27, § 422 att med de föreslagna åtgärderna om trafikräkning och kartläggning av hastighetsbilden i det aktuella villaområdet förklara e-förslaget besvarat.

Skäl för beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om  e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning som hade tittat på förslaget. Förvaltningen skrev följande:
Förvaltningen föreslår att låta genomföra en trafikräkning och kartlägga hastighetsbilden på Gösgatan i Västervik. Efter vidare utvärdering får förvaltningen ta ställning till om hastighetsdämpade åtgärder behöver vidtas i det aktuella området. När det gäller en generell sänkning av hastigheten till 30 km/h i samtliga villaområden i Västerviks kommun så anser kommunstyrelsens förvaltning att kommunen avvaktar nationella beslut och rekommendationer om rätt fart i staden.

 

Inlämnad av Malin Davidsson den 2018-12-06 13:19


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

21 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av