Hjälp folk att spara vatten genom feedback på användning, jämförelse och tävling

Inlämnad av:

John Anders Kristoffer Rönnberg, 2019-04-06 18:57

Slutdatum:

2019-05-16

Grundvattennivåerna är låga och det lär bli ett återkommande problem i framtiden.

Om kommunen på något sätt kunde visa för varje hushåll hur mycket vatten de använder skulle det troligen leda till lägre vattenanvändning, speciellt om man får snabb feedback på när man börjar spara vatten. Man kan också jämföra med grannars användning (snittanvändare och vattensnåla grannar) och på så sätt få folk att börja tävla mot varandra vilket skulle sporra till lägre vattenanvändning.

Jag tror att Partille kommun har prövat detta.

Projektet kunde göras på försök med ett mindre antal hushåll för se effekt och mottagande innan man går vidare med eventuell uppskalning.

Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

11 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av