Badstege vid Reginelund (f.d. Preemmacken)

Inlämnad av:

Ann-Catrine Margareta Stalebrant, 2019-04-23 12:17

Slutdatum:

2019-07-22

 

Badstege önskas intill Stenhamra/Reginelund. (vid f.d. Preemmacken)

Ett befintligt cementfundament finns på platsen. Detta fundament borde underlätta en montering av en badstege, vilken skulle göra det mycket enklare att ta sig i och upp ur vattnet vid bad. Föreslagen plats är där det tidigare låg en bensinmack vid Hamngatans slut,
mittemot den gamla garagelängan i Stenhamra/Reginelund.

Nytta och fördel: Lätt att ta ett bad samtidigt även en säkerhetsaspekt eftersom det är ganska djupt vid platsen.
 

 

 

Bifogade filer

Karta Stenhamra Reginelund.JPG (14 KB)

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2019-08-13 att överlämna e-förslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2019-09-09 16:00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-25, § 68 att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 februari 2020 förklara e-förslaget om badstege vid Reginelund i Västervik besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

Skäl till beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade man fått information från kommunstyrelsens förvaltning (i skrivelse 18 februari 2020).

Förvaltningen och samhällsbyggnadsenheten skriver följande förslag till svar på e-förslaget:
I dag finns det ett stadsnära bad vid soldäcket och Myntbryggan i nära anslutning till
Slottsholmen. Önskemålet om en badstege enligt förslagsställaren kan tas med i det
fortsatta arbetet att utveckla möjligheten till stadsnära bad ytterligare i Gamlebyviken.
 

 

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-03-20 10:29
Uppdaterad av Malin Davidsson den 2020-03-20 10:29


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

26 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av