Forskningscenter - ett samarbete mellan lokala arkiv.

Inlämnad av:

Guy Persson, 2019-06-27 13:28

Slutdatum:

2019-09-25

Forskningscenter - ett samarbete mellan lokala arkiv.

Idag finns många personer som söker sina rötter eller forskar på sin hembygd och närmiljö.
Man vill veta mer om miljön runt boendet och kanske forska på historien för huset där man bor.
Eller så finns kanske historien du söker i den gamla telefonföreningen.

I Västervik finns det arkiv för detta. Det finns både ett föreningsarkiv och ett kommunarkiv. Tjust Släktforskarförening har också arkivmaterial, bl. a släktutredningar och forskning inom specialområden, som skänkts till vår förening för att sparas åt framtiden.

När Tjust Släktforskarförening flyttades upp från källarplanet till Stadsbibliotekets lokaler kom vi att sakna möjligheterna att agera som en förening. Vi har ingen egen lokal och våra datorer samt våra medier står öppet i bibliotekets lokaler. Vårt arkivmaterial kan inte omhändertas i bibliotekets lokaler. Vi tvingas därför hyra en lagerlokal med en månadshyra som föreningen i längden inte kan klara av och arkivmaterialet är oåtkomligt för forskning. Det behövs en bättre och säkrare förvaring med tillgänglighet för allmänheten.

Vi saknar ett Forskningscenter med kunnig personal och med de rätta databaserna. Om ett sådant center kunde inrättas i samarbete med föreningsarkivet och kommunarkivet tror vi att det skulle lyfta verksamheten för de båda arkiven. Vår kommuns invånare skulle genom detta få bättre möjligheter att forska med hjälp av den kompetenta personal som finns vid de båda arkiven.

Vi tror att ungdomar som idag söker information om äldre tider i vår bygd kommer att kunna hitta mer material vid sina research i ett Forskningscenter än vad de idag kan finna i sina skolbibliotek.

Nu har vi som forskar lång väg till olika typer av forskningscenter typ Länsmuseum, Landsarkiv, Länsbibliotek samt olika statliga museer. Visserligen kan man idag släktforska via privata och dyra databaser. Men med några datorer i ett forskningscenter med gemensam uppkoppling till databaserna kan många fler nå så mycket mer.

Tjust Släktforskarförening

/Guy Persson/

Ordförande

Bifogade filer

Forskningscenter -text-.pdf (19 KB)

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2019-08-13 att överlämna e-förslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2019-09-10 07:47


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

53 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av