Latrintömning för båtar, mer lättillgängligt

Inlämnad av:

KERSTIN BJÖRKMAN LUNDBERG, 2019-07-16 10:33

Slutdatum:

2019-09-30

Som båtsemestrare behöver man ha möjlighet att lättillgängligt kunna tömma sin latrin. Den möjligheten är starkt begränsad i Västerviks skärgård, som är välbesökt av fritidsbåtar.  I dagsläget finns enligt Hamnkartan(transportstyrelsen) bara en fungerande latrintömning, på WSS Solbergsudde, vilket är en ideell förening. När denna tillfälligt är ur funktion finns ingen möjlighet till latrintömning. Dock möjligt att det finns fungerande tömning vid Gästhamnen också. Dock väldigt långt att ta sig bara för att tömma.  Efter att passerat Stockholms och Nyköpings skärgårdar har jag sett bra lösningar för enkel och relativt underhållsfri tömning. Här har man placerat ut flytande tömningsstationer med manuell pump. Dessa behöver sedan tömmas av ngt slags renhållningsbåt. Mitt förslag är att några tömningsstationer av den typen placeras i Västerviks skärgård i välbesökta områden typ Krokö och Idö. Kan finnas fler aktuella platser. Ska man kunna fullgöra sin skyldighet att tömma i tömningsstationer måste dessa finnas lättillgängliga.Detta skulle minska risken att latrinen töms på otillbörligt sätt i havet. Har sett detta göras även när man ligger bredvid andra båtar i naturhamn. Detta påverkar vår vattenmiljö negativt.

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2019-10-07 att överlämna e-förslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2019-11-22 14:30


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

20 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av