Uppdelad gång- och cykelbana Slottsholmsområdet

Inlämnad av:

ANETTE TORSTENSSON, 2019-08-11 15:19

Slutdatum:

2019-10-31

I och med den utökade tillgängligheten runt Slottsruinen/Slottsholmen och expansionen runt Piperskärr/Grantorpet/Ekhagen så har gång- och cykeltrafikanterna ökat markant. Har upplevt att det i sommar, periodvis, varit "rörigt" att ta sig förbi med framförallt cykel och vill därför föreslå att gång- och cykelbanan utmed Gamlebyviken blir uppdelad, markerad med linje och symbol i asfalten, i skilda banor för gående och cykel.

Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

4 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av