Besiktning av bostaden innan vård i hemmet beslutas

Inlämnad av:

Åke Möller, 2019-10-06 22:20

Slutdatum:

2019-12-10

Som en del i Socialtjänstens Värdighetsgaranti, i form utav ökad trygghet, medbestämmande etc. bör även närmast anhörigas synpunkter beaktas. När biståndshandläggare fattar sina beslut om hemsjukvård, så bör man också i förekommande fall, också göra ett platsbesök i hemmet. Detta för att säkerställa att Socialtjänstens säkerhetspolicy och värdighetsgaranti för personen det gäller, uppfylls på ett förväntat sätt. Så också för den hemtjänstpersonal som ska hantera situationen. Så har dock inte alltid skett!

Det kan gälla larm/upplysningar om att det är för trånga dörröppningar, undermåligt utrymme för hygien, undermåligt kök, möss i bänkar och skåp, avsaknad av trappräcken, ojordade uttag, värmeproblem etc.
Detta kommer att göra det extra besvärligt för t.ex hemtjänstpersonalen, med eventuell  risk för att något inträffar, och där ytterst områdeschefen har det övergripande miljöansvaret över hemtjänstens personal.

Det är nämligen inte alldeles självklart att alltid skicka hem en patient för vård i hemmet, utan att först titta på om det ens är möjligt och rimligt ur ett värdighets och - säkerhetsperspektiv, för både vårdtagare, personal och nära anhörig.

Med det här E-förslaget vill jag trycka extra hårt på att följande rutiner skrivs in:
- Att berörda handläggare tar till sig och lyssnar på både patient och anhöriga. Denna skyldighet behöver stärkas och implementeras.

- Att socialförvaltningens arbetsterapeuter alltid är inkopplade i ärenden gällande vård i hemmet, samt gör en besiktning, samt också ställer frågor och inhämtar information både från patient och anhöriga när ett platsbesök i bostaden känns viktigt att göra, innan hemgång helst.   

Och till sist,
- en sammanställande rapport/dokument med alla dess delar som en "checkpoint", där man som både anhörig och patient kan se vad som beslutats och gjorts på vägen från utskrivning till hemkomst/alternativt boende, grundat på ovan ställda önskemål i e-förslaget.

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2019-11-12 att socialnämnden får e-förslaget för besvarande. 

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-01-13 17:46


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

28 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av