Återbruka saker till dagis, skolor och alla andra kommunala verksamheter

Inlämnad av:

BENGT TONY RÅDFALK, 2019-10-31 21:56

Slutdatum:

2020-01-29

Förslag 

Dagis, skolor och andra kommunala verksamheter behöver ofta saker som böcker, leksaker, möbler och pyssel.

Varför inte fixa en sida på kommunens hemsida där alla i kommunens verksamheter kan skriva vad dom söker eller behöver så kan Återbruket i Västervik hjälpa till att ordna saker som behövs.

Detta skulle skänka mycket glädje för många barn och vuxna och borde även spara väldigt mycket pengar till kommunen.

Detta borde ligga helt rätt i tiden med då vi ska spara på alla resurser och tänka på miljön.

MVH
Tony Rådfalk 

 

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-02-10 att e-förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-04-07 13:33

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-07, § 291 att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att genomföra förslaget på så vis att kommunens intranät Koggen används för att genomföra förslaget,
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att undersöka om eventuella samordningsvinster kan nås tillsammans med nuvarande ReMidaverksamhet, samt
att tacka personen som lämnat in e-förslaget för visat intresse.

Skäl till beslutet
När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning ( i skrivelse 26 augusti 2020) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till svar på e-förslaget:
Enheten för arbete och kompetens bedömer att detta är ett bra förslag som är möjligt att genomföra. Intranätet Koggen kan lämpligen användas för intern kommunicering.
Under våren 2020 har verksamheten vid Återbruket ställt om till covid19-anpassning med begränsad verksamhet. Uppdraget kan förberedas i väntan på återgång till ordinarie intern och extern verksamhet vid Återbruket.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-09-11 09:52


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

22 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av