Tjejkväll i simhallen

Inlämnad av:

Fatima Alnabhan, 2019-12-30 11:29

Slutdatum:

2020-01-30

Hej

Fyren kulturförening jobbar med många olika spår i samhället t.ex. jämställdhet, jämlikhet, frihet och barn och ungdomars rättigheter.  Så vi ser ett stort behov för kvinnor i Västerviks kommun. Nästan 50 kvinnor i Västerviks kommun önskar riktigt att få några timmar per vecka eller varannan vecka i simhallen BARA för kvinnor. Vänligen om det skulle vara efter kl. 16.00 för att alla vill gärna komma in.

De flesta av dem vill gärna lära sig simma också.

Denna sak bidrar till många viktiga saker i samhället:

  1. Jämställdhet skulle fungera bättre när alla känner sig inne i samhället och delaktiga också, speciellt kvinnor.
  2. Drunkningsolyckor ökar i Sverige. Bara i juli 2018 drunknade 35 personer! Vi kan minska antalet när alla i samhället lär sig att simma.
  3. Mammor vill gärna simma med sina barn men tyvärr de gör det inte. Men om simhallen öppnar några timmar för BARA kvinnor skulle det bli verklighet. Ni skulle sprida glädje till barn och deras mammor.
  4. Barn skulle få bättre sommar med simmande mammor, många vågar inte att gå till havet, simhallen eller promenad vid stranden ensamma med deras barn eftersom de inte kan skydda barnen om de drunknar.
  5. Det skulle vara språkcafé på ett nytt sätt, många nya och gamla svenskar skulle vara där och det är en bra chans för att nyanlända kvinnor öva svenska också.

     

Vi hoppas att vårt önskemål tas allvarligt och ser en förändring till våren.

/ Fatima Alnabhan för Fyren kulturförening

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-01-14 att e-förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-02-18 16:05

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-18, § 239, att besvara e-förslaget med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 maj 2020 och uppmana Fyrens kulturförening att utifrån gällande regelverk kontakta föreståndaren för simhallen för att hitta en tid att hyra för föreningen.

Skäl till beslutet
När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning ( i skrivelse 14 maj 2020) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till svar på e-förslaget:

Simhallen i Västerviks kommun riktar sig till alla kommunens invånare. I budgeten för 2017 fick simhallen utökade medel (300 tkr) för att kunna utöka sina öppettider då efterfrågan på simhallens aktiviteter från allmänheten ökat. Sedan 2016 har öppettiderna ökats med ca 12 % och allt fler aktiviteter har genomförts.

I simhallens utbud ingår bad, simundervisning, vattengympa och relaxupplevelser till allmänheten. Simhallen bedriver också simundervisning för kommunens skolor samt har ett avtal med Västerviks Simklubb som reglerar klubbens tillgång till simhallens ytor. Till detta finns även ett avtal med Actic där Actics medlemmar erbjuds tillgång till omklädningsrum och vattenytor under simhallens öppettider. Föreningar och andra som är intresserade av att hyra simhallen kan idag, enligt gällande praxis, göra så när simhallen inte har öppet för allmänheten eller då avtalspartner disponerar simhallen. Kontakt tas då med simhallsföreståndaren för tidsbokning.

Det finns idag tre olika terminer för verksamheten där alla har olika öppettider och beläggning. Detta innebär att möjligheten att hyra simhallen varierar under året. 

För att ta del av hela svaret från kommunstyrelsens förvaltning klicka på den bifogade filen: /administration/forslag/file/e-forslag-simhall.pdf

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-06-22 16:29


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

96 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av