Månadskort för parkering

Inlämnad av:

MARIA GUNNARSSON, 2020-01-03 21:22

Slutdatum:

2020-04-01

Månadsbiljetter för parkering bör vara utan koppling till registreringsnummer på ett fordon. Före årsskiftet var parkeringskortet utan koppling till fordonet. Tycker man betalar för platsen inte vilket registreringsnummer man parkerar.

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-09 att e-förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-03-20 13:30

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-04, § 185, att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 april 2020 anse e-förslaget besvarat, samt samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

Skäl till beslutet
När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning ( i skrivelse 20 april 2020) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till svar på e-förslaget:
Innan driftsättningen av kommunens nya betalningsautomater 2019 för parkering fanns möjlighet att köpa månadskort för parkering hos Kundtjänst på Västervik Miljö & Energi AB samt på Turistbyrån. Månadskorten var fysiska, månatliga parkeringskort som kunde flyttas mellan olika fordon. Den nya parkeringslösningen som infördes 2019 var helt digital och bygger på att kunden registrerar det aktuella fordonets registreringsnummer när fordonet ska parkeras. De manuella tillstånden avskaffades och gjordes digitala därför att det förekom kopiering och förfalskning av de tidigare månadsbiljetterna.

Digitaliseringen av tillstånden gjordes också för att minska och förenkla administrationen och betalning. En konsekvens av denna förändring var att månadstillstånden behövde kopplas till ett enskilt registreringsnummer för att kunna möjliggöra parkeringsövervakning av tillstånden på våra betalparkeringar i centrum. Det finns nu flera tekniska lösningar för att tillhandahålla digitala månadstillstånd.
Systemen bygger på att kunden skapar ett konto via en app i sin smarta telefon eller registrerar sig på en hemsida och anger de fordons registreringsnummer som är aktuella och därefter väljer ett av dessa registreringsnummer som ska vara aktivt för parkering. Vill
kunden knyta tillståndet till ett annat fordon får kunden göra det genom att aktivt gå in i systemet igen och välja det nya registrerade fordonet. Det är dock bara ett fordon som kan vara aktivt åt gången. Kostnaden för att införa ett digitalt biljettsystem beräknas till ca 60 000 kr/år och bygger då på att kunden agerar aktivt via en digital tjänst.

 

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-05-19 12:39


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

21 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av