Utkiksplats Notholmen

Inlämnad av:

Emelie Rosenqvist, 2020-01-27 11:49

Slutdatum:

2020-03-25

Notholmen har en fantastisk vy över Västerviks siluett. En riktning ger dig St. Petri kyrka ovanför Skeppsbrokajen och skärgårdstrafiken som passerar med turister flera gånger om dagen. En riktning ger en fantastisk utsikt över Björn Ulvaeus hotell och restaurang med uteservering. Den tredje riktningen har utsikt över marinan, som på sommaren vimlar av båtar och gäster från hela världen, och dessutom ger den unika vyn över Stegeholms slottsruin som är omgiven av vatten och som vid rätt tidpunkt även har en solnedgång som bakgrund. Här skulle man, likt utkiksplatsen vid Unos torn, ge en möjlighet för turister och våra lokala foto-entusiaster att föreviga sin semester eller visa upp sin vackra hemstad. Jag föreslår en flatbottnad eka som man kan vrida i den riktning man önskar för sitt foto. 
#därförälskarjagvästervik

Bifogade filer

Screenshot 2020-01-27 at 11.46.36.png (395 KB)

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-02-10 att e-förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-04-07 13:35

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-04, § 184, att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 april 2020 förklara e-förslaget om utkiksplats på Notholmen besvarat, samt samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

Skäl till beslutet
När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning ( i skrivelse 20 april 2020) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till svar på e-förslaget:

Kommunen håller på att ta fram ett planprogram för hela Tändsticksområdet där även Notholmen
ingår. Ett planprogram tas fram för att på ett övergripande sätt utreda förutsättningar samt formulera mål och visioner för området. Planprogrammet finns därefter med under stadsutvecklingsprocessen som ett övergripande inriktnings- och måldokument.
Detaljstudier sker senare i exempelvis efterföljande detaljplaneprocessen.
Förvaltningen skriver att den aktuella platsen även av kommunen har identifierats som viktig med en vacker utsikt och hög potential i likhet med det som beskrivs i e- förslaget. Förvaltningen föreslår att förslaget tas med i den kommande planeringen av områdets
utformning.

För att ta del av hela svaret från kommunstyrelsens förvaltning klicka på den bifogade filen: /administration/forslag/file/E-f%C3%B6rslag%20om%20utkiksplats%20Notholmen%20-%20f%C3%B6rslag%20till%20svar.pdf

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-05-19 12:32


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

21 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av