Tillgång till släpkärra på soptippen låna/hyra

Inlämnad av:

CHRISTINA LARSSON, 2020-02-04 10:49

Slutdatum:

2020-04-02

Köp in fyra släpkärror, två med galler och två vanliga . De ska förvaras på parkeringen vid soptippen så invånarna i kommunen kan åka och låna/alt hyra för en 50 eller 100 lapp.

Att kunna hämta en kärra på tippen, åka hem och lasta skräpet och åka och lämna skräpet, och samtidigt bli av med släpkärran på plats och åka direkt hem! Det skulle vara underbart!

Självklart ska det stå " Lånad på Målserum Soptipp!" på.

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-04-14 att e-förslaget överlämnas till styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-04-20 10:07

Beslut
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutade 2020-05-28, § 67 att inte erbjuda tjänsten för uthyrning/lån av släpkärra på Målserums Avfallsanläggning.

Skäl till beslutet
När styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutade om e-förslaget hade de fått information Västervik Miljö & Energi AB ( i skrivelse 29 april 2020) som hade tittat på förslaget.

Västervik Miljö & Energi skriver följande förslag till svar på e-förslaget:

Västervik Miljö & Energi bedriver avfallshantering för hushållsavfall på uppdrag av Västerviks kommun genom affärsområde Avfall & Återvinning. Affärsområdet ska fokusera på sin kärnverksamhet som är att samla in och behandla hushållsavfall enligt rådande föreskrifter.

Att erbjuda uthyrning av släpkärra riskerar även att konkurrera med lokala företag som i dagsläget erbjuder denna tjänst på flera platser inom kommunen. 

 

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-06-15 11:27


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

25 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av