Bredda gångbanan längs Hamngatan

Inlämnad av:

Jan Roger Öberg, 2020-04-10 14:09

Slutdatum:

2020-05-31

Jag vill lägga ett förslag att bredda gångbanan längs Hamngatan, mellan Vikgatan och Fabriksgatan. Eller egentligen hela vägen till Stenhamravägen för att knyta ihop gångbanan från Gertrudsvik och in till stan. Om man smalnar av Hamngatan som idag är ca 7 meter till 5,5 meter så ger vi möjlighet att bredda gångvägen på vattensidan med 1,5 meter.  Då skulle vi kunna få en gångväg som är ca 2,5 meter. Hamngatan är en lågfartsgata, 30 km/h, ingen kollektivtrafik. Då skulle en 5,5 meter bred körbana med mötande trafik vara tillräckligt. Ok, en 3 meter bred gång- och cykelväg hade varit det optimala men denna lösning kan jag tycka är bra nog. Idag tvingas de med barnvagn gå med ena hjulet ute i körbanan för att ta sig fram, och det utan att möta andra gångare. Trafiksäkert?  

Längs denna sträcka längs Hamngatan finns två brunnar vilket kan kräva lite jobb. Men det känns inte helt omöjligt att leda in vattnet i en typ av trumma under gångvägen till befintlig brunn, för att göra det både kostnadseffektivt och tidseffektivt. 

Med vänlig hälsning 

Jan Öberg    

Bifogade filer

Hamngatan1.jpg (259 KB)

Hamngatan2.jpg (119 KB)

Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

6 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av