Utökad barnomsorg i Ankarsrum

Inlämnad av:

Anneli Sandström, 2020-11-10 10:18

Slutdatum:

2020-12-13

Barnantalet är stadigt uppgående i Ankarsrum. Att bygga en ny förskola tar tid och att öppna fler 
avdelningar är i nuvarande byggnader inte möjligt. Jag vill därför öppna upp för en kompletterande 
barnomsorg genom att införa annan pedagogisk omsorg i form av så kallade ?dagmammor? i 
Ankarsrum. Detta skulle göra att trycket på förskolan Linden skulle minska. Antalet barn i 
barngrupperna skulle kunna hållas inom skolverkets riktlinjer vilket skulle öka välmåendet både hos 
de barn som går på förskolan Linden samt hos de barn som har annan pedagogisk omsorg. 
Arbetsbelastningen för befintlig personal skulle också minska.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att:
Införa annan barnomsorg i Ankarsrum genom att anställa så kallade dagmammor som vardera kan 
ha 5 barn inskrivna och ha öppet för vistelse dagtid. 

Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

25 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av