Kärl för uppsamling av matfett

Inlämnad av:

Hans Lennart Källgren, 2021-03-03 14:47

Slutdatum:

2021-06-01

Avloppsrening.

Inom kommunen finns det idag möjlighet att avfallssortera (vilket tyvärr inte alla gör). Det finns ett område som ej sorteras, eller tas om hand, det är matfett. Det har visats från flera håll både i Sverige och utomlands, hur stora fettklumpar satt igen avloppsledningar.

Mitt förslag att Miljö & Energi tar fram ett kärl för att samla in hushållens överblivna matfett, så invånarna ej behöver slå matfettet i vasken och orsaka avloppsproblem. För detta är vad folk gör dagligen, häller matfettet i vasken.

Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

5 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av