Skatteintäkter direkt till del av samhället

Inlämnad av:

Hans Lennart Källgren, 2021-03-15 11:54

Slutdatum:

2021-06-13

Skattefördelning.

Många av orterna i Västerviks kommun på landsbygden är idag eftersatta, när det gäller både boende och miljön. Ofta sker upprätthållande av samhällsservice av medlemmar i lokala föreningar, tänker på badplatser, gräsytor, lekplatser, slyrensning, uppsnyggning m.m.

Mitt förslag är att ett års genererade skatteintäkter för exempelvis "min" by, ska komma detta samhälle till del direkt. Skatteintäkterna får baseras på ett schablonbelopp. Byalag, Intresse och samhällsföreningar ska få mer inflytande över dessa medel. Givetvis ska det ske inom vissa ramar och i nära samarbete med kommunens ansvariga. Detta blir ett engagemang för riktig demokrati och invånarna blir mer delaktiga i beslut som direkt berör dem själva. 

För några år sedan genomfördes på flera håll i kommunen en s.k. byvandring, där förslag och idéer antecknades och planerades att genomföras inom inte allt för lång framtid. Vet ej om förslagen har genomförts i något samhälle?

Västerviks kommun blev årets landsbygdskommun för några år sedan. Utmärkelsen utdelades av organisationen "Hela Sverige ska leva". Då skedde en hel del i kommunen som motiverade utmärkelsen,  "Bästa landsbygdskommunen i Sverige".

Idag har mycket av arbetet med landsbygden gått i stå. Detta förslag ger ett mer direktinflytande, som kommer att engagera invånarna i byarna, folk som tycker att pengarna bara hamnar i centralorten.

Hans Källgren, Totebo

 

Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

7 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av