Farthinder på Idrottsgatan i höjd med Coop, Högöhallen

Inlämnad av:

Karl Marcus Tomas Jakobsson, 2021-03-22 10:27

Slutdatum:

2021-06-20

Det är många fortkörare på Idrottsgatan. Fara för barn och vuxna som ska till och från mataffären. Anser därför att man bör bygga ett gupp, gärna med övergångsställe, i höjd med Coop, Högöhallen för att få folk att köra lugnare.

Meddelanden från kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-13, § 276 att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juli 2021 anse e-förslaget besvarat och tacka förslagsställaren för visat intresse.

Skäl till beslutet

Innan kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning (i skrivelse 7 juli 2021) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till e-förslaget:
Problem med att bilister har svårt att hålla gällande hastighetsbegränsningar och önskemål om farthinder på kommunens gator och vägar är några av de vanligaste frågorna som kommer in till Trafik på samhällsbyggnadsenheten. Det vi normalt brukar göra i dessa frågor är att sätta upp trafikräknare som mäter passerande fordon och deras hastighet. På Idrottsgatan är gällande hastighet max 50 km/h.

Genomförd trafikräkning
I det nu aktuella fallet på Idrottsgatan vid Coop Högöhallen har trafikräknare varit uppsatta i riktning mot Johannesdal under perioden 20 april 2021 till 25 maj 2021 och mellan den 12 maj till 24 juni 2021. Resultaten visar att V 85, den hastighet som 85 % av alla passerande fordon håller eller lägre, i riktning mot Johannesdal är 46 km/h. I riktning mot Bökensved är V 85 38 km/h. Trafikmängden på platsen uppgår till  2049 fordon, räknat som årsmedeldygnstrafik, ÅDT.

Resultatet av trafikräkningen visar att majoriteten av de passerande fordonen väl respekterar gällande hastighet i hög grad och samhällsbyggnadsenheten ser under nuvarande omständigheter inget behov av att anlägga farthinder på platsen.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2021-10-04 12:31
Uppdaterad av Malin Davidsson den 2021-10-04 12:31


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

23 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av