Övergångsställe i korsning Ekbacksgatan/Albert Tengers väg

Inlämnad av:

NATHALIE CHAVEZ, 2021-03-25 08:16

Slutdatum:

2021-06-23

Önskar att det görs ett övergångsställe i korsningen Ekbacksgatan, Albert Tengers väg då många korsar denna väg på väg till förskolan, arbetet, och skolan. Både elever som är på väg till Marieborgsskolan men även Ellen Key cyklar där. På denna strecka kör dessutom människor väldigt fort och ibland stannar bilar för att släppa fram oss cyklister och fotgängare trots saknad av övergångsställe vilket ger en ovisshet och förvirring i trafiken. Det kan även ta lång tid att kunna ta sig över då trafiken kan vara väldig ansträngd. Därför kommer jag med detta förslag.

Meddelanden från kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-08 § 342 att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 oktober 2021 anse e-förslaget för besvarat och tacka förslagsställaren för visat intresse. 

Skäl till beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning (i skrivelse 21 oktober 2021) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till svar till e-förslaget:
Enheten för samhällsbyggnad ställer sig positiv till det inlämnade förslaget att anlägga ett nytt övergångsställe och komplettera de två befintliga i den aktuella korsningen. Detta bör kunna ske inom ramen för enheten för samhällsbyggnads driftsbudget. 

Inlämnad av Susanne Svensson den 2021-11-16 08:03


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

31 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av