Stadsparken - Toalett och ett inhägnat område runt lekparken.

Inlämnad av:

ARGJIRA HASHIMI, 2021-03-25 19:53

Slutdatum:

2021-06-23

Likt många andra i kommunen så är efterfrågan efter toaletter intill stadsparken väldigt stor. Det är omöjligt att behöva gå iväg hela vägen till minigolfen för att använda toaletten, speciellt om man har flera barn samtidigt. Det bästa och mest optimala för alla, både föräldrar och mor/farmödrar, är att ha en toalett intill själva lekparken. Ännu en sak som många av oss föräldrar diskuterat är bättre inhägnad till lekparken i form av stängel eller bättre staket så barnen inte kan springa ut mot bilarna eller krypa under staketet och ut mot vattnet. Det tar endast några få sekunder när man har två barn och den ena springer åt ena hållet och den andra springer mot andra hållet som man är livrädd att något ska hända varje gång.  Annars är vi super nöjda över lekparken, men bättre inhägnad och toalett precis bredvid hade gjort många ännu mer nöjda och glada. 

Meddelanden från kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-134, § 275 att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 augusti 2021 förklara e-förslaget om toalett och ett inhägnat område runt lekparken som besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

Skäl till beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning (i skrivelse 26 augusti 2021) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till svar till e-förslaget:
Stadsparken ska omdanas och enheten för samhällsbyggnad arbetar med projektering för ombyggnationen. I detta projekt ingår en ny toalett som bland annat ska serva generationsparken. Byggnationen beräknas ske under 2023.

Generationsparken är inhägnad idag. När stängslingen uppfördes togs tillräcklig hänsyn till avstånd till bilvägar och vatten. Vid översyn av staketet anser enheten för samhälls-byggnad att säkerhetsavståndet fortfarande är betryggande.

Däremot ska underhåll och åtgärder utföras för att säkerställa att det inte går att krypa under staketet någonstans.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2021-10-04 11:37


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

22 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av