Breviksrondellen säkrare

Inlämnad av:

Jan Åke Gustav Nilsson, 2021-09-29 14:24

Slutdatum:

2021-12-27

I Breviksrondellen händer det många olyckor. Trafikanter som ska rakt fram kör snabbt utan att se sig för, man behöver inte svänga särskilt mycket då rondellen är liten. Det är två huvudleder som korsar varandra.

Mitt förslag är att göra rondellen säkrare med t.ex. farthinder eller hastighetsbegränsning. 

Meddelanden från kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-11, § 136 att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 mars 2022 förklara e-förslaget om Breviksrondellen säkrare besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

Skäl till beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning (i skrivelse 24 mars 2022) som hade tittat på förslaget.

Samhällsbyggnadsenheten arbetar med en plan för hastighetsanpassning och håller på med att succesivt införa ny bashastighet inom tätbebyggt område. Den nya normala hastigheten inom tättbebyggt område kommer att vara 40 km/h i stället för som idag 50 km/h. Det kommer att innebära att de fordon som ska köra in i våra cirkulationsplatser kommer att köra in i en lägre fart vilket då borde vara en säkerhetshöjande åtgärd som vi får på köpet med den generella hastighetsanpassningen. Hastighetsanpassning av Västerviks stad planeras till 2023 om vårt fortsatta förberedande arbete går enligt plan.
När det gäller utformning av våra cirkulationsplatser så tillämpar samhällsbyggnadsenheten SKR: s handbok för VGU -Vägar och gators utformning - vid projektering av våra gatumiljöer. Cirkulationsplatsen ”Breviksrondellen” skiljer sig inte mycket i utformning från de övriga cirkulationsplatserna i Västervik och är inte heller mer olycksdrabbad än de övriga cirkulationsplatserna i Västervik.
Uppfattningen stöds av Räddningstjänsten som svarat på en fråga från samhällsbyggnadsenheten om det inträffar det många olyckor i Breviksrondellen? Svaret är att det inte är vanligt. ”Vi har inte många händelser där vi varit i Breviksrondellen. Tror bara att i haft någon enstaka händelse där sista 10 åren”, svarar insatsledare Peter Helge på Räddningstjänsten.
Samhällsbyggnadsenheten förslår därför att kommunstyrelsen besluta att e-förslaget inte utreds vidare.

Inlämnad av Susanne Svensson den 2022-04-19 11:07


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

23 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av