Digital och kostnadsfri hantering av kompostregistrering.

Inlämnad av:

Kenneth Lind, 2020-01-14 23:25

Slutdatum:

2020-02-29

Den nya renhållningstaxan har aktualiserat frågor gällande egen kompostering.

Utöver kraftiga höjningar annonseras nya avgifter.

Lokalt återvinnande av hushållens matavfall är positivt och har tidigare stöttats av kommunen. Att man nu vill köra matavfallet till annan ort och hämta restprodukterna förefaller ekologiskt tveksamt.

Under lång tid såldes komposteringsutrustning på återvinningsstationerna.

Registrering av egen kompostering skedde. 

 

Nu vill kommunen göra en ny registrering av hushåll som komposterar i egen regi.

Anledningen till att detta är att man avser att börja följa miljölagar som gällt sedan länge. 

För att få ett aktuellt register bör man underlätta för medborgarna att registrera, inte försvåra.

 

En enkel blankett som man fyller i på kommunens hemsida borde vara nog för att få in nödvändig information.

Fastighetsbeteckning, ägare, kundnummer på VMEAB och kontaktuppgifter är väl de viktiga uppgifterna.

 

Vill man stävja okynnesanmälningar kan den förses med samma inloggningsmanöver med BankID som finns till E-förslag eller andra digitala tjänster inom den kommunala verksamheten.

 

På detta vis skulle registret kunna byggas upp utan att handläggare ska behöva tid åt varje anmälan.

Kommuninvånarna skulle slippa en kostnad på 965 kronor och fler skulle säkert registrera sig.

 

Ett räkneexempel belyser förslaget. Tänk att 2000 hushåll anmäler egen kompostering.

2000 X 965 kronor = 1.930 000 kronor. Det blir nära 2 miljoner kronor för att upprätta ett register.

 

Kommunens IT-avdelning borde kunna ordna detta.

Dessutom skulle man ha en modern kommunikationsväg till denna grupp och förmedla goda råd och information via de insamlade mailadresserna.

Kenneth Lind

Underskrifter

Det här förslaget är öppet för underskrifter!

Klicka här för att skriva under förslaget.

47 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av