Övergångsställe i korsning Ekbacksgatan/Albert Tengers väg

Inlämnad av:

NATHALIE CHAVEZ, 2021-03-25 08:16

Slutdatum:

2021-06-23

Önskar att det görs ett övergångsställe i korsningen Ekbacksgatan, Albert Tengers väg då många korsar denna väg på väg till förskolan, arbetet, och skolan. Både elever som är på väg till Marieborgsskolan men även Ellen Key cyklar där. På denna strecka kör dessutom människor väldigt fort och ibland stannar bilar för att släppa fram oss cyklister och fotgängare trots saknad av övergångsställe vilket ger en ovisshet och förvirring i trafiken. Det kan även ta lång tid att kunna ta sig över då trafiken kan vara väldig ansträngd. Därför kommer jag med detta förslag.

Underskrifter

Det här förslaget är öppet för underskrifter!

Klicka här för att skriva under förslaget.

21 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av