Ökad trafiksäkerhet längs Hamngatan

Inlämnad av:

Jan Roger Öberg, 2021-03-30 14:34

Slutdatum:

2021-04-29

Jag vill lämna ett förslag för att öka trafik säkerheten för gångare och cyklister längs Hamngatan mellan Vikgatan och Fabriksgatan. Under tex en månads tid kan man placera ut en avskiljande barriär som minskar Hamngatans bredd till 6 meter, vilket ska vara möjligt enligt svar från tidigare förslag om 5,5 meters bredd. En smalare gata uppmanar till en lägre hastighet, förmodligen minskar även buller vilket förbättrar boende miljön i området. 

Gör den aktuella sträckan, ca 100 meter, till cykel gata. Hastigheten är då fortsatt 30 km/h men förare av motorfordon måste anpassa farten efter cyklister enligt Trafikförordningen Kap 8, 1 a § och på så sätt skapa en trafiksäkert sätt för vingliga cyklister. 

Gångares säkerhet ökar, då de får större plats och kan mötas utan att behöva kliva ut i körbanan. Dessutom knyter det ihop gångstråket från Gertrudsvik in till centrum.

 

mvh Jan Öberg

Bifogade filer

118910417.jpg (36 KB)

Avspärrningsprodukter.jpg (10 KB)

Hamngatan hundar.jpg (2,19 MB)

Hamngatsn hastighet.jpg (1,97 MB)

Underskrifter

Det här förslaget är öppet för underskrifter!

Klicka här för att skriva under förslaget.

36 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av