Broöppning utan trafikhinder

Inlämnad av:

Arne Carlsson, 2021-05-26 10:50

Slutdatum:

2021-06-26

En stor del av Västerviks befolkning bor idag norr om Stora Strömmen, där bron ibland måste öppnas för båttrafik till och från Gamlebyviken. Bilköerna blir då nästan alltid väldigt långa, vilket borde vara ett stort problem för speciellt förare av ambulans och brandbil, men även för alla andra vanliga personer, som har bråttom och måste passera bron. Nu har jag ett förslag om, hur man löser problemet!

Bygg en bro från norra delen av Slottsholmen över till Tändsticksvillorna och förse den med öppningsbar bro lika bred som öppningen i vågbrytaren. Gräv sedan en öppning i norra delen av dagens vägbana mot Norrlandet, även den med öppningsbar bro. Bygg därefter ett torn med god uppsikt mot söder och väster, varifrån man kan sköta elsignaler för både båttrafik och biltrafik.

Bilarna måste ha signaler både vid Slottsruinens nordvästra hörn, där de två vägarna möts och i norr, där vägen mot den nya bron viker av österut. Dessutom, förstås, vid själva broarna, vars öppning även ska regleras och skötas från tornet, varifrån även båttrafiken ska regleras.  Avståndet mellan de nya broöppningarna måste vara så stort att fartyg får rum mellan dem, inne i "slussen", som dock kommer att sakna nivåskillnader. 

Endast låga båtar utan master kommer sen i framtiden att kunna använda Stora Strömmen.

Sjöfartsverket och Naturvårdsverket måste få ge klartecken och ge direktiv och det stora intrånget på marinans hamnområde vid Tändsticksvillorna måste avhandlas med ägaren. Muséet och arkeolog måste få ge klartecken också och likaså hamnkaptenen i Västervik och i Gamleby.

Med hopp om att få se denna kanal öppnad under de får år jag finns kvar, ber jag er nu att tänka över förslaget.

Underskrifter

Det här förslaget är öppet för underskrifter!

Klicka här för att skriva under förslaget.

Ingen har skrivit under detta förslag.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av